Sinerjik Yönetim Danışmanlığı ve Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti.

0232 494 11 22

crmMetodolojisi

Perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin geleneksel pazarlama anlayışları ve uygulamaları ile pazar payını korumaları, arttırmaları ve daha yeni pazarlar bulmaları ve rekabette üstün duruma geçmeleri gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Perakende sektörü dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’ de de önem arz etmektedir. Bugünün değişen global ortamında bütün perakendeciler rekabet avantajı elde etmek, müşteri sadakatini artırmak için yeni yollar aramaktadırlar.

Rekabet yarışının acımasızca sürdüğü günümüz koşullarında “Ürün Odaklılık” artık yerini “Müşteri Odaklılık” fikrine bırakmıştır. Bu anlamda Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) kaçınılmaz bir çözüm olarak, müşteriyi tutabilme ve karlı olunan alanda, doğru ürünlerle piyasaya çıkabilme becerisini arttırmaktadır. Bu uygulama, yalnızca kasa sistemleri otomasyonu kurmak ya da puan kazandıran sadakat kartları dağıtmak anlamına gelmemektedir.

CRM, bir işletmenin kârlılığını, gelirini ve en önemlisi müşterisinin memnuniyetini en üst noktada sağlayabilmek için şirketin geliştirdiği bir iş stratejisi olarak tanımlanabilir. Müşteri ilişkileri yönetimi, bir bakıma müşteriyi tasarım noktasına yerleştiren ve müşteri ile yakın ilişkiyi öneren bir felsefe olarak da tanımlanabilir. Bu felsefenin temel noktasını işletme tabanında bulunan mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve sezebilmek stratejisi oluşturmaktadır.

Rekabetin yoğun baskısı, sürekli değişen ürün portföyleri, yüzlerce farklı ürün, sürekli değişen müşteri tercihleri ve kitlesel bir pazarda ayakta durabilmek bu ve daha birçok özellik perakende sektörünü zorlu bir savaş alanı haline getiriyor. Dünyanın en dinamik sektörlerinden biri olan perakende son yıllarda Türkiye’de de oldukça hızlı bir ivme kazandı. Dünyanın dev perakende şirketleri birbiri ardına Türkiye’ye yatırım yaptı ve yapmaya devam ediyor. Yerel zincirlerimizin de bu yarışta etkin olabilmesi ancak bilgi teknolojileri altyapısını geliştirmesi ile mümkün olabilir.

Perakende sektöründe, özellikle müşteri ve alışveriş sayısı yüksek şirketlerde, müşteri portföyünü genişletme, mevcut müşterilerin işletmeye olan bağlılığını arttırma, onlarla olan ilişkileri geliştirerek sağlamlaştırma, müşteri gelir ve karlılığını arttırma hedefine yönelik farklı kampanyalar düzenlemek, kampanyaların verimliliklerini ölçmek ayrıca müşteri İlişkileri yönetimi’ne odaklı veri ambarları ve istatiksel veri madenciliği teknikleri kullanarak şirketlerin iş stratejilerine uygun formatta raporların elde edilmesi, elde edilen raporlar ile operasyonları, pazarlama ve satış planlama aktivitelerini yönetmeye yönelik yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Firmamızın bu ihtiyaçları karşılamak üzere perakende sektörüne sunduğu en önemli MobiPlus CRM çözümleri aşağıda belirtilmiştir.

  • MobiPlus Operasyonel CRM: Kasa yazılımları ile entegre müşteri kartları, karma promosyon operasyonları, kişisel promosyonlar, esnek promosyonlar, para puan uygulaması, yemek çeki, hediye çeki, alışveriş çekleri uygulaması, çekiliş, sms ve elektronik posta uygulamaları ve ticari paketlerle muhasebe entegrasyonu ile pazarlama aktivitelerinin yönetildiği ve raporlandığı platformdur.
  • MobiPlus Analitik CRM: IBM Genius Open yazılımı veri ambarları ile entegre oluşturulan ROLAP Cub leri ve veri madenciliği teknikleri kullanılarak hazırlanmış iş zekası uygulamalarının operasyonel CRM ‘e entegre edildiği platformdur.
  • MobiPlus İşbirlikçi CRM: IBM Genius Open yazılımı ile entegre tasarlanmış B2B ve B2C sistemleridir. Müşteriler ile tedarikçilerin verimliliklerinin yönetildiği platformlardır.
Share Button
Translate »