Sinerjik Yönetim Danışmanlığı ve Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti.

0232 494 11 22

Kurumsal danışmanlık

Bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmettir.

Stratejik yönetim

Günümüz çetin rekabet koşullarında işletmelerin varlığını sürdürebilme ve karlılıklarını artırabilmeleri ürün ve hizmetlerinde rakiplerinden farklılaşmaları ile doğru orantılıdır. Değişimin hızı, artan rekabet, yenileşme, artan hızlı gelişmeler ve belirsizlikler ve müşteri beklentilerindeki farklılaşmalar, işletmeleri stratejik düşünmeye teşvik etmektedir.
Fikirleri stratejilere, stratejileri hedeflere ve aksiyonlara dönüştürmek ve uygulamak işletmelerin sahip olması gereken kurumsal yetenekler arasında yer almalıdır.
Büyük ölçekli işletmeler strateji geliştirme fonksiyonundan sorumlu üniteleri bünyelerinde barındırırken küçük ve orta ölçekli işletmelerde diğer öncelikler sebebiyle böyle bir fonksiyonun varlığı söz konusu değildir. Amaç  bu tür işletmelerde yöneticileri ve çalışanları yönetim stratejileri konusunda bilinçlendirmektir. 

Marka Yönetimi

Marka ve Patent Danışmanlığı alanında, her türlü marka ve patent başvurularının yapılması ve belgelendirilmesi, süresi sona eren belgelerin yenilenmesi, marka devri ve birleşmesi, Coğrafi İşaret ve Endüstriyel Tasarım başvuruları vb. konularda hizmetlerimizi Türk Patent Enstitüsü onaylı marka ve patent vekilleri aracılığıyla sağlanmasıdır.

Zaman Yönetimi

Sahip olduğumuz kaynaklar arasında zaman, en az anlaşılan, en kötü kullanılan ve paha biçilemeyecek kadar kıymetli olandır. Bu nedenle zamanı, en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak gerekir.

Yönetici ve çalışanları etkin zaman kullanma yöntemlerini konusunda bilinçlendirerek kişisel verimliliğin ve iş performansının artırılmasını sağlamak.

Kriz yönetimi

Ekonomik krizlerde krizlerin zararlı etkilerinden korunmak ve krizden pozitif değerler elde etmek şirket ortaklarının veya firmalardaki profesyonel yöneticilerin vizyonuna ve strateji oluşturma yeteneğine bağlıdır. Şirketlerin kriz içinde nasıl hareket etmeleri ve krizlere karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda yöntemler oluşturmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Share Button
Translate »