Sinerjik Yönetim Danışmanlığı ve Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti.

0232 494 11 22

crm-bag
image

Yazar kasa  platformundaki ürün satış bilgileri ile müşteri profili bilgilerinin entegre edildiği, satış analizlerine müşteri demografik özellikleri ve zaman boyutunun eklenerek daha anlamlı bilgi edinilmesini sağlayan müşteri odaklı bir müşteri bilgi portali geliştirilmektedir. Bu portalden sağlanan bilgiler ile müşteri sadakatini arttırıcı karma promosyonları, puan kazandırma, çek ve hediye uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir. MoBI Operasyonel CRM uygulaması, IBM Genius yazılımları ile tam entegre olarak çalışmaktadır.

Müşteri bilgi sistemi

  • Müşteri sabit tanımları : Özel tasarlanmış müşteri tanımlama ekranlarında, özel tanımlamalar ile demografik özellikler IBM Genius veri tabanına gerçek zamanlı olarak eklenmektedir. Toplu kart açılımı, güvenlikli kart oluşturma, müşteri bilgilerinin istenilen sahalarının zorunlu hale getirilmesi, müşteri bazında çoklu kart kullanımı, istenen kriterlere göre müşteri kartının otomatik aktif veya pasif hale getirilmesi,
  • Ek tanımlar : Özel sahaların tanımlanması Yer Bilgileri, Ülkeler, Şehirler, Posta Kodları, Diğer Bilgiler, Öğrenim Bilgileri, Banka Bilgileri, İş/Meslek Bilgileri ayrıca (genius ta olmayan çocuk sayısı ekleme, okuduğu gazete vs) gibi müşteriye ait birçok ek bilginin de kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.
  • Demografik Tanımlar : Müşterinin demografik karakteristikleri (Cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir düzeyi, meslek, eğitim, etnik altyapı, çocuk sayısı, okuduğu gazete, dinlediği radyo, yaşadığı bölge, vs) gibi müşteri sabit tanımlarından girilen bilgiler sistem tarafından otomatik olarak kayıt altına alınır ve bu kriterlere uygun olanlar için çeşitli promosyonlar tanımlanır, tanımlanan promosyonlar müşteri ile eşleştiğinde promosyon gerçekleşir ve raporlanır.

Pazarlama yönetimi

                                     Operasyonlar :

image

Toplu çek işlemleri: Belirlenen kart aralıklarına belirli tarihlerde kullanılmak üzere tek kullanımlık istenilen adet ve tutarlarda ödeme ya da indirim çeki basılabilmektedir. İstendiğinde iptal ve yeniden basma işlemleri de yapılabilmektedir. Genellikle bayram gibi özel günlerde yardım ve hediye amaçlı kullanılmakta olan bu çeklerin basım ve kullanım detayları izlenebilmektedir. 

image

Toplu puan işlemleri: Belirlenen kart aralıklarına belirli tarihlerde kullanılmak üzere ödeme yerine geçen ve müşterinin ön ödemeli veya cari hesap bazında ödeme yapabilmesini sağlayan puan yüklemesidir. Genellikle şirketlerin personellerine düzenli gıda ya da yemek yardımı için kullanılmakta olan bu puanlar belirlenen dönem sonlarında silinebilmektedir.

image

Toplu sms işlemleri: Belirlenen müşteri gruplarına belirli tarihlerde bilgilendirme amacıyla gönderilen sms ve mms mesajlarını kapsar. Gönderilen sms mesajları ile ilgili durum raporları alınabilmektedir. Önceden tanımlanmak suretiyle istenilen tarihlerde gönderilebilen kampanya mesajlarına ek olarak periyodik olarak da mesaj gönderilebilmektedir. Müşterinin demografik özelliklerine göre yaş günlerinde ya da dönemsel haftalık aylık yıllık standart mesajlar gönderilebilmektedir. Bu mesajların teslim durumunu bildiren geri bildirim raporları alınabilmektedir.

image

Toplu e-posta işlemleri: Belirlenen müşteri gruplarına belirli tarihlerde bilgilendirme amacıyla gönderilen elektronik postaları kapsar. Gönderilen elektronik postalar ile ilgili durum raporları alınabilmektedir. Toplu mesaj işlemlerindeki gönderme olanakları e-posta işlemlerinde de desteklenmektedir.

image

Çekiliş işlemleri (Milli piyango):  4/10/2006 tarihli ve 26309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkındaki Yönetmelikle düzenlenen kuralara uygun olarak kasalar üzerinde tanımlanan fiş bazındaki çekiliş promosyonu sonucu hak kazanan müşterilerin çekiliş numaralarının üretilmesini ve listelerin yayınlanmasını sağlayan modüldür.

Promosyonlar

Dinamik Müşteri promosyonları: Müşterilerin alışveriş cirolarından ya da Analitik CRM den gelen verilerine göre farklı alışveriş alışkanlıklarına sahip müşterilerin kartlarına dinamik tanımlamalar yapılır. Bu sayede her müşterinin dinamik tanımına göre karma ya da esnek promosyon yapabilmek mümkün hale gelmiştir.

Karma promosyonlar: IBM kasaların desteklediği pick & mix promosyonlarının tamamı kapsamı genişletilmiş bir biçimde MobiPlus Operasyonel CRM de gerçekleştirilebilmektedir. Karma promosyon farklı ürünlerin belirli koşullarda bir araya gelmesi durumunda indirim yapılmasını sağlayan bir promosyon yöntemidir. karma promosyonlarının tümü toplamdan sonra ürün indirimi olarak uygulanır ve kasiyer toplama bastığında, müşterinin karma ve diğer promosyonlardan ne kadar indirim kazandığı ve ne kadar ödeme yapması gerektiği kasiyer ekranında görüntülenir. Promosyonlar kasalara MobiPlus Operasyonel CRM tarafından gönderilebilmektedir. Bu yöntem yapılan promosyonların kayıt altına alınmasını ve izlenmesini sağlamaktadır. Kampanyalardan faydalanan müşteriler ve bu müşterilerin demografik özellikleri takip edilebilmektedir. Bu sayede yapılan bir karma promosyonunun hangi hedef kitleye yapıldığı ve sonuçlarında nasıl bir değer oluştuğu saptanabilmektedir.

Puan promosyonları: Puan promosyonları müşteri segmentine, ürün gruplarına veya her ikisinin kombinasyonu sonucunda elde edilen müşteri ürün karmasına alışveriş cirosunun da eklendiği promosyon yöntemidir. Bu promosyonlar sonucunda müşteriler hediye puanlar kazanmaktadır. Kazanılan bu puanlar alışverişlerde ödeme yada iskonto yerine kullanılabilmektedir. Bu yöntem karma promosyonlarda olduğu gibi yapılan puan promosyonlarının kayıt altına alınmasını ve izlenmesini sağlamaktadır. Puan kampanyalarından faydalanan müşteriler ve bu müşterilerin demografik özellikleri takip edilebilmektedir. Bu sayede yapılan bir puan promosyonunun hangi hedef kitleye yapıldığı ve sonuçlarında nasıl bir değer oluştuğu saptanabilmektedir. MobiPlus Operasyonel CRM tarafından verilen puanlar dönem sonlarında belirli kriterler dâhilinde iptal edilebilmektedir.

Satışa yönelik promosyonlar: Karma promosyonlarının gelişmiş bir uygulaması olan bu modülde, müşterilerin demografik özellikleri ile birlikte, satın almış olduğu ürünlerin ve ilgili ürünlerin kategori ve detaylarının, ödeme tiplerinin, belge tiplerinin, ciro ve fiş tutarlarının kombinasyonu sonucu gerçekleşen alışveriş analizinden yola çıkarak esnek bir promosyon tanımlanabilmektedir. Bu oluşan promosyon görev yöneticisi tarafından hemen çalıştırılabildiği gibi görev zamanlayıcısı ile entegre edilerek bir takvim vasıtası ile daha sonra da aktif hale getirilebilmektedir. Aktif hale gelen promosyonlar görev yöneticisi ile mesaj ve elektronik posta ile de entegre edilebilmektedir. Yukarıda belirtilen seçenekler olduğu gibi tüm bu seçeneklerin birleşiminden elde edilen müşteri grubuna da promosyon, puan ya da çek uygulanabildiği gibi satış analizlerinden kişiye özel promosyon tanımlamak mümkün hale gelmiştir.

image

Görev yöneticisi : Müşteri segment tanımları ya da esnek promosyon tanımları sonucunda oluşturulmuş verilerin hangi mantıksal çerçevede müşteriye yansıtılacağının tanımlandığı modüldür. Görev tanımlarında hazırlanmış olan promosyonlar bir kerelik yada tekrarlı, ardışık görev olarak ya da farklı eylemlerde kullanılmak üzere istenilen gün ve saatlerde çalışmak üzere programlanabilir.

Görev tanımları :

  • Değişken Çek oluşturma: Promosyon tanımlarında belirlenen kriterler dahilinde çek basımı gerçekleştirmek mümkündür. Promosyon tanımlarının esnek seçeneklerinden elde edilen müşteri gruplarına, geçerlilik tarihi tanımlayabildiğimiz istenilen adet ve tutarlarda çek basılabilmekte, basılan çekler ödeme ya da fiş iskontosu olarak uygulanabilmekte, istendiğinde iptal edilebilmektedir.
  • Değişken Puan yükleme: Alışverişlerden elde edilen hediye puanlar ve kurumsal müşterilere alışveriş amacıyla verilmiş para yerine geçen puanlar olarak ikiye ayrılır. Müşteri çeki uygulamasında olduğu gibi toplu basım ve görev tanımlarının esnek seçeneklerinden elde edilen müşteri gruplarına uygulanabilir.
  • Dinamik müşteri segmenti oluşturma: esnek promosyon tanımlarından elde edilen müşteri kitlesini belirlemek ve bu müşterilere karma promosyon hazırlamak üzere müşteri segmentlerine dinamik tanım yapılması sağlayan modüldür.
  • Değişken Çekiliş hazırlama: Esnek promosyon tanımlarında farklı kriterler kullanarak (fiş sayısı, ciro vs) müşteri listeleri ve çekiliş hakkı oluşturulabilir. Bu müşterilere çekiliş hakkı kadar çekiliş numarası oluşturulup milli piyango idaresine liste üretilebilmektedir. Kartlı müşteriler için dönem içinde yapılan fiş toplamlarından da çekiliş numarası üretilebilmektedir.
  • İletişim (msj & mail) : Müşteriler, düzenlenen kampanyalardan mesaj ve mail yoluyla bilgi sahibi olabilmektedir. Toplu mesajdan farklı olarak müşteri kart aralığı ya da demografik özelliklerine göre değil alışverişlerine göre herkese farklı mesajlar gönderilebilmektedir. Bu mesajların teslim durumunu bildiren geri bildirim raporları alınabilmektedir.

Hizmet modülü

Çağrı merkezinize telefon veya e-posta yoluyla gelen tüm çağrılara en iyi yanıtları verebilmek, kaliteyi artırmaya yönelik tüm çalışmaları ölçümleyebilmek için tasarlanan hizmet modülü, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya yönelik hazırlanmıştır. Destek personeli, bu modülü kullanarak müşterinin tüm sorularına kolayca yanıt verebilir, onları yönlendirir ve sonuca ulaşabilmelerini kolaylaştırır. Çağrı detaylarına ve müşteri bilgilerine erişim sağlamak ve yanıtlarını izlemek kolaylaşır. Hizmet durumu müşteri bazında ve destek personeli bazında görüntülenir, analiz edilir.

Muhasebe entegrasyon modülü

Gerek puan gerekse çek modülü vasıtası ile verilmiş ödeme araçları ile ilgili raporların oluşturulması, kurumlara faturalandırılması ve ilgili ticari yazılımlarda muhasebe kayıtlarının oluşturulmasını sağlayan modüldür.

Yönetimsel raporlar

Demografik analizler: Müşterinin demografik karakteristikleri (Cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir düzeyi, meslek, eğitim, çocuk sayısı, okuduğu gazete, dinlediği radyo, yaşadığı bölge, vs) gibi müşteri sabit tanımlarından otomatik olarak kayıt altına alınan bilgilerin raporlanması grafiklerle gösterilmesi dönemsel olarak kıyaslanması ve daha sonra yapılacak promosyonlara veri oluşturması sağlanır.

Ciro istatistikleri: Müşterilerin alışveriş ciroları veya geliş dönemleri raporlanarak müşterinin daha fazla ciro yapmasını teşvik edici ciro hedefleri belirlenir ve buna uygun promosyonlar yapılması sağlanır.

Ürün istatistikleri: Müşterilerin alışverişlerinde hangi ürünlere ve ürün gruplarına yöneldiği analiz edilir ve ilgili ürün gruplarından daha fazla alması teşvik edilir. Ayrıca alternatif ürün grupları ile ilgili promosyonlar uygulanarak müşterinin sepet cirosunun arttırılması sağlanır.

Alışveriş davranışları analizi: Farklı alışveriş alışkanlıklarına sahip müşteriler kategorilere ayrılır ve kartlarına dinamik tanımlamalar yapılır. Bu sayede her müşterinin dinamik tanımına göre karma ya da puan promosyonları yapabilmek mümkün hale gelmiştir.

Mobiexel

Rapor Tasarlayıcı: Rapor tasarlayabilir veya oluşturduğunuz raporlarınızı hazır raporlara dönüştürebilirsiniz. Filtre panelleri, dropdown list, check-box, combo-box, menü gibi birçok öğe ile raporları zengin ve estetik hale dönüştürebilirsiniz.

Share Button
Translate »