Sinerjik Yönetim Danışmanlığı ve Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti.

0232 494 11 22

image

Perakende sektörünün en önemli konularının başında stokların etkin yönetilmesi gelmektedir. Pazar şartlarının değişkenliği göz önüne alındığında stok yönetimi aslında bir risk yönetimi yaklaşımından farksız. Ayrıca bu süreç yeterince başarılı yönetilmezse önemli bir zaman kaybına neden oluyor. Bu nedenle günümüzün modern perakende şirketleri, stokların manuel olarak sayıldığı, zaman ve insan kaynağı gerektiren sistemden çok daha otomatize bir sisteme geçmenin çabası içerisinde. Böylesi bir sistem için gelen tüm stok unsurlarının gerçek zamanlı ve eylemin gerçekleştiği yerde kaydedilmesi önem kazanmaktadır. İş süreç hiyerarşisine göre tasarlanmış el terminali yazılımları ile anlık olarak muhasebe veritabanlarına kayıt atılarak tüm süreçlerin istenilen noktada takip edilmesi ve farklı stok yönetimi metotlarına göre etkin biçimde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Diğer yandan bu bilgilerin gerekli noktalarda paylaşılması, bilgiler ışığında kapsamlı raporların oluşturulması sağlanarak yönetimsel raporlar hazırlanmaktadır.

Perakende – Lojistik – Tedarik Zincirleri Sektöründe mobil uygulamalar ile;

  • Tedarik Zinciri Yönetimi;
  • Stok izleme ve Envanter kontrolü,
  • Satın alma
  • Satış
  • Depolar arası transfer ve sevkiyat süreçlerinin yönetimi;

ve

  • İleri Planlama ve Optimizasyon
  • Veri ambarı;
  • Ürün Ömrü Yönetimi;

yazılımlarının üretilmesi sonucu işletmelerin gelişmelerine katkı sağlanmaktadır

Share Button
Translate »