Sinerjik Yönetim Danışmanlığı ve Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti.

0232 494 11 22

malidanismanlik

Şirketlerin simülasyon yoluyla iş sürekliliği planlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi, acil durum kurtarma planlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi

 • Mali analiz ve risk değerlendirmeleri
 • Kriz durumunun analizi
 • Acil önlemlerin alınması
 • Stratejilerin saptanması
 • Bilgilendirme politikası
 • Kriz yönetiminden çözüm yönetimine geçiş
 • Şirketlere iç denetim fonksiyonu olarak hizmet verilmesi, şirketlerin mevcut iç denetim fonksiyonlarına destek sağlanması, şirketlerin iç denetim fonksiyonlarının iyi uygulamalara göre karşılaştırılarak güçlendirilmesi
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri, Uluslararası Denetim Standartları’na göre yapılan özel amaçlı mali incelemelerle ilgili hizmetler
 • Özel inceleme çalışmaları
 • Enflasyon muhasebesi ve raporlaması uygulama danışmanlığı
 • UFRS, US GAAP, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri
 • İç kontrol sistem incelemeleri
 • Yönetim raporlaması, işletme analizi ve finansal analiz ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Bütçe planlaması ve analiziyle ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Kurumlara özel muhasebe, finansal raporlama ve denetim ile ilgili eğitim hizmetleri

Maliyet Muhasebesi Rehberlik Hizmetleri

 • Maliyet, yönetim ve enflasyon muhasebesi dahil, muhasebe sistemlerin kurulması, uygulanması

İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri

İşe alım sürecinden itibaren verdiğimiz hizmetlerimizden bazıları

 • Firmaların İnsan Kaynakları departmanlarının kurulması ve süreçlerinin tanımlanması
 • Çalışanlardan daha başarılı iş sonuçları çıkarmak için, rekabet avantajı olan çalışan performansını geliştirici çalışmalar.
 • Çalışan ve çalışana yönelik süreçlerin tasarlanması ve etkin şekilde yönetilmesi
 • Şirketlerin tüm pozisyonları için aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin yapılması

Check-up “erken teşhisin en önemli adımı”

Check-up hiçbir sorun olmadan ya da belirli bir sorunu çözmek için yapılan genel ve kapsamlı bir mali taramadır. Olabilecek sorunları erken teşhis edip tanımlamayı sağlar. Hiçbir tanımlanmış sorunun olmadığı durumlarda rutin muayene ve tetkikleri yapılır. Teknoloji ve bilgi patlamasının baş döndürücü hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Önemli olan, teknolojiden şirketlerde hastalık hali oluşmadan faydalanmaktır. Check-up önemi burada devreye girer. Çünkü check-up erken teşhis için ilk ve önemli bir adımdır. Sorun oluştuktan sonra yapılan tahliller check-up demek değildir. Çünkü geç kalınmış ve hastalık hali oluşmuştur.

 • Finansal Tabloların Analizi
 • Rasyo Analizi
 • Entegre Analizler (Du-Pont sistemi)
 • Borsada İşlem Gören Firmalar için Analizler

Tüm hastalıkları başlangıç aşamasında yakalamak sorunun daha kolay ve kısa sürede çözülmesi için son derece gereklidir.

Share Button
Translate »